logotype

Thong bao Tuyen sinh chuong trinh Huan luyen ky nang Lap trinh Offshore thang 04/2013

Hiện nay, công ty Fujinet tuyển sinh cho chương trình Huấn luyện kỹ năng lập trình Offshore thị trường Nhật Bản.

Chi tiết như sau :

Chương trình huấn luyện LTV

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient