logotype

Tuyển sinh Khóa học tiếng Nhật (miễn phí) Khóa 4 và giới thiệu việc làm tại Nhật Bản - tài trợ bởi Huredee

 

Chào các bạn sinh viên!
Tổ chức Huredee (Nhật Bản) tài trợ cho sinh viên năm 3, 4 Trường Đại học Công nghệ Thông tin 01 năm học tiếng Nhật miễn phí để đạt trình độ tiếng Nhật N3 và được kết nối giới thiệu việc làm tại Nhật Bản ngay sau khi hoàn thành khóa học.
Thời gian học: từ tháng 12/2022 - tháng 11/2023. Lớp học sẽ tổ chức vào buổi tối, dự kiến 01 tuần 05 buổi thời gian từ 17:30 đến 20:30 thứ Hai đến thứ Sáu (tuy nhiên vào các dịp thực tập, thi, làm đồ án thời gian học sẽ linh hoạt).
Thời gian đào tạo: 600 giờ học. Giáo viên là người Việt Nam và người Nhật Bản.
Điền mẫu đăng ký tại link: https://forms.gle/CcnJHRK5rxwVeFt28
Thông báo đầy đủ tại: https://link.uit.edu.vn/oPGzF

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient