logotype

Thông báo tham dự buổi giới thiệu cơ hội làm việc tại công ty Nippon Computer Co., LTD. - Nhật Bản

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN sẽ tổ chức buổi giao lưu giữa Công ty Nippon Computer Co., LTD với các bạn sinh viên về Cơ hội làm việc tại Công ty Nippon Computer Co., LTD. 

Thông tin như sau:

Nội dung: Cơ hội làm việc với Công ty Nippon Computer Co., LTD.

Thời gian: 9g00 - 11g30 (Thứ Năm), ngày 23/5/2013

Địa điểm: Phòng CTTT A 106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đối tượng tham gia: sinh viên năm 3 và 4 của Trường ĐHCNTT

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính đề nghị Quý Đơn vị phổ biến thông tin trên đến các bạn sinh viên có quan tâm đăng ký tham dự.  Thông tin đăng ký bao gồm:

- Họ và tên

- Mã số sinh viên

- Khoa

- Số điện thoại

Thông tin đăng ký xin gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến 12g00 ngày 22/5/2013.

Hoặc đăng ký trực tuyến thông qua liên kết sau: http://goo.gl/MlxBG

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient