logotype

Đăng ký tham dự buổi giới thiệu các chương trình Thạc sĩ của Trung tâm Xuất sắc John von Neumann

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN sẽ tổ chức buổi giới thiệu các chương trình Thạc sĩ của Trung tâm Xuất sắc John von Neumann  với học viên cao học và các bạn sinh viên.

Thông tin như sau:

Nội dung: Giới thiệu chương trình Thạc sĩ.

Thời gian: 9g30 - 11g30 (Thứ Ba), ngày 04/6/2013

Địa điểm: Phòng C102 (Tòa nhà A), Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đối tượng tham gia: sinh viên năm 3, 4 và học viên Cao học của Trường ĐHCNTT

Danh sách diễn giả: xin xem file đính kèm.

Thông tin đăng ký bao gồm:

- Họ và tên

- Mã số sinh viên

- Khoa

- Số điện thoại

Thông tin đăng ký xin gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: #1155cc;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: #1155cc;">liThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. đến 16g00 ngày 02/6/2013.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN

JVN Info session at UIT

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient