logotype

Thông tin Chương trình thực tập tại Công ty CSC năm 2013 (CSC Internship Program 2013)

Công ty CSC trân trọng thông báo đến quý khoa Chương trình thực tập tại CSC Việt Nam năm 2013:

Số lượng: 40 sinh viên

Các mảng công nghệ trọng tâm: Java/J2EE; NET/SharePoint; COBOL; Mobility; Finance and Accounting; Mathematics and Insurance domain

Thời gian thực tập: kéo dài ít nhất 12 tuần, bắt đầu từ 19 tháng 8 năm 2013

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8.00am – 5.00pm Địa điểm làm việc: văn phòng CSC

Các em chuẩn bị hồ sơ gồm: CV. thư ứng tuyển, hình thẻ, bảng điểm (tất cả hồ sơ vui lòng chuẩn bị bằng tiếng Anh và ở dạng soft copy)

Và gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 05 tháng 8 năm 2013

CSC khuyến khích sinh viên gửi CV sớm để tăng tính cạnh tranh của hồ sơ.

Poster chương trình thực tập

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient