logotype

Thong bao Tuyen sinh chuong trinh Huan luyen ky nang Lap trinh Offshore thang 8/2013

Hiện nay, công ty Fujinet tuyển sinh cho chương trình Huấn luyện kỹ năng lập trình Offshore thị trường Nhật Bản như sau:

Chương trình huần luyện LTV tháng 8/2013

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient