logotype

Thông tin tuyển dụng nhân sự Viettel ICT

Hiện tại Công ty Viettel ICT đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở rất nhiều vị trí:

1.  Kỹ sư lập trình Java web/ Java core

2.  Kỹ sư lập trình PHP

3.  Kỹ sư lập trình Android/ IOS/ Windows Phone

4.  Kỹ sư kiểm thử phần mềm

5.  Kỹ sư giải pháp phần mềm

6.  Chuyên viên tư vấn giải pháp CNTT

 

Thông tin chi tiết như sau : Thông tin tuyển dụng

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient