logotype

Học bổng - Công ty VNG

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo chương trình học bổng của Công ty VNG

 

Chương trình học bổng "VNG DÁM ĐƯƠNG ĐẦU, DÁM THÁCH THỨC": 

1. Số lượng học bổng:

10 suất học bổng dành cho sinh viên:

2. Giá trị học bổng: 3.00.000 đ/suất

3. Tiêu chí xét tuyển:

  • Sinh viên đại học hệ chính quy năm cuối, năm 4 và năm 3 đang theo học chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin, có học lực khá giỏi
  • Sinh viên quan tâm và có tìm hiểu về công ty VNG.

 

Chi tiết chương trình học bổng, xin vui lòng xem trong file đính kèm.

Học bổng VNG

Tiếp theo

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient