logotype

VNG - Thay đổi thời gian nộp hồ sơ học bổng

Theo phản hồi từ sinh viên về chương trình học bổng của VNG về mặt thời gian các bạn không kịp chuẩn bị đủ giấy tờ hồ sơ nên VNG quyết định dời ngày hạn chót nộp học bổng sang ngày 30/10 thay vì ngày 12/10.

Thông báo thời gian nộp hồ sơ

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient