logotype

Thông báo Triển lãm Giáo dục Australia 2012 - Tương lai không giới hạn

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN  có nhận được thông báo của Cơ quan  Thương mại Chính phủ Úc v Triển Lãm Giáo Dục Australia 2012 – Tương Lai Không Giới Hạn do Chính Phủ Australia tổ chức diễn ra vào ngày 11/11/2012 tại Thành ph Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết về buổi triển lãm xin vui lòng xem file đính kèm.
 

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng thông báo chương trình nói trên đến các Qúy Thầy/ Cô, Anh/ Chị sinh viên có quan tâm đăng ký tham dự.

Thông tin triển lãm hội thảo

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient