logotype

Thông báo tuyển sinh chương trình Huấn luyện kỹ năng lập trình Offshore

Hiện nay, công ty Fujinet tuyển sinh cho chương trình Huấn luyện kỹ năng lập trình Offshore thị trường Nhật Bản. Chi tiết xem file đính kèm

Chương trình huấn luyện KN LT

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient