logotype

Thông báo buổi họp phụ huynh sinh viên đầu năm

HopPhuHuynh1

Nhằm xây dựng mối liên kết bền vững giữa khoa và quý phụ huynh trong suốt quá trình học tập của các em sinh viên. Khoa Công nghệ phần mềm (CNPM) tổ chức buổi họp Phụ huynh của các tân sinh viên CNPM đầu năm: 

- Thời gian:   8h00, sáng thứ 2 ngày 24 tháng 09 năm 2012. 

- Địa điểm:    Giảng đường 2, lầu 3, khu nhà hành chính trường ĐH CNTT.  

 

Đọc thêm...

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient