logotype

Thông báo sinh viên tham gia Hội nghị sinh viên khoa CNPM năm 2020

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo triệu tập toàn thể sinh viên của khoa về việc  tổ chức Hội nghị Sinh viên cấp khoa, theo kế hoạch năm học của Nhà trường và kế hoạch Tổ chức Hội nghị Sinh viên năm học 2019 – 2020 (số 15/KH-ĐHCNTT).

Thời gian: 9:30- 11:00, ngày 22/06/2020

Địa điểm: Hội trường E

Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm: Đại diện Ban giám hiệu, Lãnh đạo khoa, Phòng CTSV, Đại diện các phòng, ban liên quan và tất cả Cố vấn học tập, Bí thư Đoàn khoa và sinh viên khoa CNPM.

CoverHNSV-01

Lưu ý: Lớp trưởng và Bí thư chi Đoàn, Chi Hội trưởng tất cả các lớp từ khóa 2016 – 2019 hỗ trợ công tác truyền thông rộng rãi thông tin, đảm bảo tối thiểu 30% sinh viên mỗi lớp tham dự. Sinh viên tham dự Hội nghị được xét cộng điểm rèn luyện theo quy định của Trường.

Trân trọng./.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient