logotype

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA HỌC MIỄN PHÍ TIẾNG NHẬT ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI HUREDEE (KHÓA 3)

  • Tổ chức Huredee (Nhật Bản) tài trợ cho sinh viên năm 3, 4 Trường Đại học Công nghệ Thông tin 01 năm học tiếng Nhật miễn phí để đạt trình độ tiếng Nhật N3 và được kết nối giới thiệu việc làm tại Nhật Bản ngay sau khi hoàn thành khóa học.
  • Thời gian học: từ tháng 11/2021 - tháng 10/2022
  • Lớp học sẽ tổ chức vào buổi tối, dự kiến 01 tuần 05 buổi thời gian từ 17:30 đến 20:30
  • Thời gian đào tạo dự kiến là 600 giờ học. Giáo viên là người Việt Nam và người Nhật Bản.

Điền mẫu đăng ký tại link https://forms.gle/fMpCWDP4bEU2MxiSA

Thông báo đầy đủ tại https://link.uit.edu.vn/OkZkO

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient