logotype

CODE CHALLENGE #5 TRUY TÌM "ĐÔI BẠN CÙNG CODE" ĐỂ TRAO NGAY 08 GIẢI THƯỞNG MỚI MẺ

Để khuyến khích các lập trình viên tương lai cùng bạn bè phấn đấu hơn trong những kỳ thi mỗi tháng, ngoài 30 giải thưởng hiện kim định kỳ, Code Challenge #5 lần này mang tới một hoạt động siêu cấp đặc biệt. “ĐÔI BẠN CÙNG CODE”, đi thi hai người - nhận quà hai phần. 

Thể lệ tham gia vô cùng đơn giản:

B1. Hai bạn cùng đăng ký Code Challenge #5 tại https://codetour.org/contest/public 

B2. Sau đó, một thành viên đại diện điền thông tin đôi lứa tại form này: https://bit.ly/Cung-Code-CC5 

(*) Hai bước này cần được thực hiện theo thứ tự và trước 20h ngày 24/09/2022 (trước khi CC#5 bắt đầu) 

B3. Cả hai cùng tham dự Code Challenge #5, diễn ra lúc 20h 24/09/2022 và đạt điểm bài làm > 0. 

Phần thưởng: BTC Code Tour 2022 sẽ quay số may mắn theo thông tin nhận được trong form ở bước 2, với điều kiện đôi bạn thực hiện đúng & đủ 3 bước nêu trên. 

- 03 Giải Đặc biệt: mỗi giải 02 loa bluetooth JBL trị giá 990,000 VND + 02 áo thun cao cấp Code Tour.

- 05 Giải phụ: mỗi giải 02 áo thun cao cấp Code Tour.

Một số lưu ý:

- BTC sẽ quay số và trao giải theo thứ tự giải đặc biệt rồi đến giải phụ. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 30/09 qua email của các bạn thắng giải.

- Một thí sinh có thể ghép đôi với nhiều thí sinh khác, tuy nhiên BTC chỉ quay số những cặp thí sinh cùng thỏa mãn 03 bước trên.

- Mọi chi tiết về chương trình "Đôi bạn cùng Code", các Codee vui lòng liên hệ qua kênh Official Zalo của Code Tour: https://zalo.me/832536218450812121 

Thông tin chi tiết về Code Tour 2022 – CC#5

- 01 Giải Nhất - 3 triệu đồng  

- 01 Giải Nhì - 2 triệu đồng  

- 01 Giải Ba - 1 triệu đồng  

- 27 Giải Khuyến Khích - Mỗi giải 300,000 đồng  

#CodeTour2022 #CodeChallenge5 #DoiBanCungCode #CodingContest #CuocThiLapTrinh

 

ENGLISH

CODE CHALLENGE #5 EXPLORE “THE CODING COUPLE” TO GIVE 08 SPECIAL PRIZES

To encourage future programmers and friends to work harder in the exams each month, Code Challenge #5 includes a particular super activity in addition to the 30 monthly cash prizes. "THE CODING COUPLE" enter a two-person contest to win an two-part award.

The rules of participation are elementary:

Step1. Both of you have to  register for Code Challenge #5 at https://codetour.org/contest/public 

Step2. A representative member fills out the couple's information in this form: https://bit.ly/Cung-Code-CC5 

(*) These two steps need to be done before 8 pm on September 24, 2022 (before CC#5 starts)

Step3. Both of you participated in Code Challenge #5, which is taken place at 8 pm on September 24, 2022 and both scores > 0.

 

Prize: Organization Team of Code Tour 2022 will randomly roll the number due to the information you provided in step 2 with all conditions above completed. 

 

- 03 typical prizes: 02 JBL Bluetooth worth 990,000 VND + 02 Code Tour premium t-shirts per prize

- 05 Giải phụ: 02 Code Tour premium t-shirts per prize

 

Keynotes:

- Organization Team will be processing special prizes at first, followed by sub-prizes. The winners will be contacted on September 30th via Code Tour email.

- A contestant can pair with multiple other contestants, but the only couple who meet the above three requirements will be a winner.

- For more information on "The Coding Couple", please visit the Official Zalo channel of Code Tour at https://zalo.me/832536218450812121 

All information about Code Tour 2022 – CC#5

- 01 1st Runner-up - 3 million VND

- 01 2nd Runner-up - 2 million VND 

- 01 3rd Runner-up - 1 million VND

- 27 Finalists -  300,000 VND

#CodeTour2022 #CodeChallenge5 #DoiBanCungCode #CodingContest #CuocThiLapTrinh

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient