logotype

Hội thảo THỐNG KÊ, TOÁN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

Thông tin tham dự hội thảo THỐNG KÊ, TOÁN VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 4
Thời gian: Thứ Năm, 13/12/2018 và Thứ Sáu 14/12/2018
Địa điểm:  Trường Đại học Kinh tế - Luật, Số 669 Đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  
 

Website Hội thảo:  tại đây

Đường link đăng ký: tại đây

Chương trình: File đính kèm.

 

Seminar vào ngày 12/12 do GS John Appleby, đại học Dublin City trình bày: tại đây

Copyright 2019  Khoa Công Nghệ Phần Mềm  - Powered by Innorient