logotype

Quyết Định Điều Chỉnh Tên Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 như sau:

 

- Lớp chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1D0tRjQV7HryC9wv4ctkpmI6rH8TTiH1F/view?usp=sharing

 

- Lớp Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1bf4Kg2AhXNBmNvBgL3sZ1jN8SzpW2eQQ/view?usp=sharing

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient