logotype

Lịch thi vấn đáp trực tuyến cuối học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch thi vấn đáp trực tuyến học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:

- Các lớp chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1hHznMyyLLEiWJIlXoo-76g2y435a-HlA/view?usp=sharing

- Các lớp Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1qgDRytysXqsRHuYncXlJ2Jrb9YgT4x4K/view?usp=sharing

 

 

 

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient