logotype

Danh sách phản biện Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020  - 2021

1. Chương trình Chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/1NKIUuNCOnEtqgY9RIvJ6TNUuYSUrzJep/view?usp=sharing

2. Chương trình Chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1U58IY4DD1MNSE0o7csTO4ZgN9yzAkUer/view?usp=sharing

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện.
 
Do tình hình dịch Covid đang diễn biến phức tạp nên việc phản biện sẽ thực hiện online.
 
Hạn GV Phản biện nộp phiếu Nhận xét phản biện : 7 ngày.
 
Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2020 - 2021 dự kiến: 20, 21/07/2021

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient