logotype

Danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 CNPM

Khoa Công nghệ Phần mềm trân trọng thông báo lịch bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 như sau:
 
Thời gian: ngày 22/07/2021
 
Hình thức bảo vệ: online trên MS Team
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo khoá luận bản cập nhật cuối cùng lên MS Team trước khi bảo vệ KLTN 1 ngày (trước 21/07/2021).
 
Danh sách Hội đồng chấm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 : https://drive.google.com/file/d/1dCm1DhPRDTbcjPA7pXGdqBZNgoXmpFBC/view?usp=sharing

 

Mã MS Team cho từng hội đồng

Hội đồng 1: ol3d8mz

Hội đồng 2: omubuql

Hội đồng 3: 69m6r5u

Hội đồng 4: 3tai2yx

Hội đồng 5: uu40qva

Hội đồng 6: b4pjc7e

Hội đồng 7: bi2wkl1

Hội đồng 8: gcrndtc

Hội đồng 9: 68efew3

Hội đồng 10: dsfugu1

Hội đồng 11: 4mxfegw

Hội đồng 12: df03320

 

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient