logotype

Danh sách hội đồng chấm báo cáo Thực tập Doanh nghiệp Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách hội đồng chấm báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 như sau:
 
Thời gian: 8h00 ngày 28/07/2021.
 
Hình thức: Online trên MS Team
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.L21.PMCL: Link
 
DS Hội đồng chấm báo cáo TTDN lớp SE501.L21: Link
 
Các bạn vui lòng nộp báo cáo thực tập lên MS Team trước khi báo cáo ngày (trước 27/07/2021).
Đặt tên theo đinh dạng: <STT trong danh sách>. <MSSV>_<Họ tên>  (Ví dụ: 2. 18521234_NguyenVanA)

Mã MS Team cho từng hội đồng
Hội đồng 1: k6870zz
Hội đồng 2: nmdm68y
Hội đồng 3: yshb4z7
Hội đồng 4: 8uj8gd5
Hội đồng 5: ustgreb
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient