logotype

Thông báo sử dụng 2 chứng chỉ Tiếng Anh thi online

Trường ĐH CNTT thông báo bổ sung thêm 2 chứng chỉ tiếng Anh được phép thi và công nhận (hình thức online) trong file đính kèm.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient