logotype

Thông báo lịch ĐKHP trong HK2 NH 2021-2022

 

P.ĐTĐH thông báo lịch ĐKHP của SV gồm 4 đợt như sau:

  • Từ 9h00 ngày 21/12/2021 đến 16h00 ngày 21/12/2021: SV ĐKHP (đợt xác nhận) đã được P.ĐTĐH và VPCCTĐB nạp dữ liệu trước đó.
  • Từ 9h00 ngày 22/12/2021 đến 16h00 ngày 24/12/2021: SV ĐKHP (đợt chính thức) trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Từ 9h00 ngày 28/12/2021 đến 16h00 ngày 30/12/2021: SV ĐKHP (đợt điều chỉnh) trên hệ thống phần mềm quản lý.
  • Từ 9h00 ngày 21/02/2022 đến 16h00 ngày 25/02/2022: SV ĐKHP (đợt cứu xét) trên hệ thống phần mềm quản lý.

Bắt đầu HK 2 năm học 2021 – 2022: Ngày 21/02/2022  (Kế hoạch năm học trên cổng thông tin môn học daa.uit.edu.vn sẽ được điều chỉnh sau).

Đề nghị các bạn tân SV khóa tuyển năm 2021 liên hệ với cố vấn học tập để được hướng dẫn, tư vấn cách ĐKHP.

Thông báo đầy đủ tại đây.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient