logotype

Thông Báo Quyết Định Giao Đề Tài Và Nộp Báo Cáo Giữa Kỳ Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm Học 2022 - 2023

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023:

1. Lớp chính qui đại trà: QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 2022-2023 CQĐT

2. Lớp chính qui chương trình chất lượng cao: QĐ giao đề tài KLTN đợt 1 2022-2023 CLC

Sinh viên Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại thư mục sau và bản in tại văn phòng khoa ngày 10/11/2022.

Nộp báo cáo KLTN giữa kỳ

Mẫu báo cáo giữa kỳ tham khảo

Sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2022 - 2023 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) vào thư mục "Nộp báo cáo KLTN giữa kỳ" trước ngày 10/11/2022 và bản in có chữ ký đầy đủ tại văn phòng khoa (phòng E7.2) ngày 10/11/2022.

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài KLTN

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Hạn nộp báo cáo KLTN :  22/12/2022.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient