logotype

Thông báo nộp báo cáo KLTN và hồ sơ xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2012

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo những sinh viên đã báo cáo KLTN đợt 2 năm 2012 có kết quả báo cáo đạt (>=5) nộp 2 cuốn báo cáo bìa cứng màu xanh dương chữ mạ vàng cho mỗi đề tài vài trên mỗi cuốn báo cáo phải có xác nhận của giảng viên hướng dẫn về sự hoàn chỉnh của cuốn báo cáo.

Thời gian nộp báo cáo : từ ngày 10/09/2012 đến ngày 14/09/2012 vào các buối sáng thứ 2, 4, 6 (8h30 - 11h30).

Những sinh viên nào đến nay đã đạt (>=5) toàn bộ các môn học theo chương trình đào tạo của khoa CNPM cũng nộp hồ sơ xét tốt nghiệp bao gồm :

1. Đơn xin cấp bằng tốt nghiệp (theo mẫu)

2. Bằng tốt nghiệp PTTH (bản sao công chứng)

3. Chứng chỉ GDQP (bản sao công chứng)

4. Giấy khai sinh (bản sao)

5. Hai ảnh 3x4.

Mẫu đơn xin cấp bằng tốt nghiệp

Thời gian nộp hồ sơ : từ ngày 10/09/2012 đến ngày 14/09/2012 vào các buối sáng thứ 2, 4, 6 (8h30 - 11h30).

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient