logotype

Tuyển dụng thực tập tại TMA Solutions

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN trân trọng chuyển đến Quý Khoa thông báo rộng rãi đến các bạn sinh viên thông tin về việc tuyển dụng sinh viên năm 3 năm 4 thực tập tại  TMA Solutions ở các ngành Business Applications và Mobile Applications. 


Hạn chót nộp hồ sơ trước ngày 9 tháng 11 năm 2012.

Thông tin chi tiết về điều kiện, quyền lợi và mẫu đơn xin thực tập v.v.. vui lòng xem file đính kèm.
 
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient