logotype

Thông tin Buổi nói chuyện của Học viện CISCO Việt Nam

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN thông báo thông tin về Buổi nói chuyện với sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin trong khuôn khổ hội nghị thường niên chương trình Học viện Cisco (Cisco Networking Academy Partner Summit 2014). 
 
- Thời gian: 8g30 -11g30 ngày 06 tháng 8 năm 2014 (thứ Tư)
- Địa điểm dự kiến: Giảng đường 1
- Chi tiết theo file đính kèm.
- Sinh viên đăng ký (bao gồm Họ tên, khoa Số điện thoại) vui lòng gửi về địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." target="_blank" style="color: #1155cc;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước ngày 04/8/2014.
 
Hiện các thông tin về hội thảo Cisco đã được đăng tải trên forum UIT: http://forum.uit.edu.vn/threads/46740-Hoi-thao-An-toan-Thong-tin-va-co-hoi-viec-lam-voi-chung-chi-Cisco?p=286345#post286345
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient