logotype

Mời tham dự Hội thảo Đào tạo các khóa tiếng Nhật ngắn hạn và dài hạn

Phòng Quan hệ Đối ngoại thông báo thông tin về Hội thảo Đào tạo các khóa tiếng Nhật ngắn hạn và dài hạn
 
 - Thời gian: 08g00 ngày 22/4/2015 (Thứ Tư)
 - Địa điểm:  Giảng đường 2, Trường ĐH Công nghệ Thông tin
 - Nội dung:  - Đào tạo các khóa tiếng Nhật ngắn hạn và dài hạn
                    - Chương trình vừa học vừa làm
                    - Chương trình chuẩn bị việc làm và thực tập tại Nhật Bản
Chương trình chi tiết: quý thầy cô và sinh viên xem thư mời đính kèm
Đăng ký tham dự tạihttps://docs.google.com/a/uit.edu.vn/spreadsheets/d/1X7ofwwJQhkeztxDoQ4KTdKw7XMskMHzbwQipjbAKlns/edit#gid=0 (Sheet đăng ký tham dự hội thảo)
 
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient