logotype

Danh sách sinh viên được nhận học bổng Tân sinh viên năm học 2019-2020

[New Student Scholarship Award List for the 2019-2020 Academic Year]

Thống kê danh sách các bạn trúng tuyển hay tuyển thẳng của Khoa, Khoa Công nghệ pPhần mềm xin chúc mừng 2 bạn có số điểm đầu vào cao và đạt giải Ba tin học Quốc gia được Công ty FPT Software HCM tài trợ học bổng/ 3.000.000 VNĐ/ sinh viên.

Xin chúc mừng 2 bạn:

-         Lê Thanh Dàn- 19521311 (Sinh viên có số điểm cao nhất ngành học)

-         Trần Đoàn Phương- 19520230 (Sinh viên đạt giải Ba tin học Quốc Gia)

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient