logotype

V/v Đề xuất SV được tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQG năm học 2020 - 2021

Phòng Công tác Sinh viên  thông tin rộng rãi đến sinh viên về việc đề cử sinh viên của đơn vị phù hợp với tiêu chuẩn được tặng Bằng khen của Giám đốc ĐHQG-HCM (theo Điều 7 Chương 3 quy chế 1589 ). 
Số lượng đề cử không có giới hạn.
Các bạn sinh viên chỉ cần cung cấp thông tin (MSSV, thành tích) về lớp qua CVHT.
Phòng Công tác Sinh viên sẽ liên hệ trực tiếp với sinh viên để hoàn thiện hồ sơ, sau đó trình Hội đồng Khen thưởng Sinh viên của Trường thông qua và thực hiện thủ tục gửi Đại học Quốc gia theo nội dung công văn đính kèm.
Thời gian trước ngày 17/8/2021
Thông tin chi tiết tại đây

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient