logotype

UIT thêm một chương trình đào tạo đạt chứng nhận chuẩn AUN-QA

Theo đó, ngành Kỹ thuật Phần mềm (chương trình) trường ĐH Công nghệ Thông tin đã đạt chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network – Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á). Đây là chương trình đào tạo thứ 4 của trường ĐH Công nghệ Thông tin đạt chuẩn AUN-QA.
Năm 2016, 2018 và 2019, chương trình Hệ thống thông tin, Truyền thông & Mạng máy tính và Khoa học máy tính đã được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA và được cấp chứng nhận đạt chuẩn chất lượng.
Trong thời gian tới, chương trình Kỹ thuật máy tính thuộc khoa Kỹ thuật máy tính sẽ được đánh giá theo chuẩn AUN-QA. Đây là chương trình đào tạo thứ 5 của Trường được đánh theo tiêu chuẩn AUN-QA.

Chứng nhận kiểm định chất lượng AUN-QA của chương trình Kỹ thuật phần mềm

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient