logotype

UPRACE 2022 ẤN ĐỊNH NGÀY TRỞ LẠI

Đến hẹn lại lên, UpRace 2022 đã sẵn sàng cùng bạn cất bước với tinh thần tạo thật nhiều dấu ấn tại cột mốc 5 năm vì cộng đồng.
Lưu ngay lịch trình sự kiện UpRace 2022 để không bỏ lỡ cuộc vui nào nha.
Họp báo khai mạc: 25/10
Ngày bắt đầu sự kiện: 28/10
Ngày nhân đôi thành tích khi sử dụng App UpRace ghi nhận hoạt động: 11/11
Ngày kết thúc sự kiện: 20/11
UpRacers yên tâm là các ngày chủ nhật nằm trong thời gian sự kiện đều được nhân đôi thành tích nhé.
Thể lệ thi đấu UpRace 2022: https://faq.uprace.org/
Hướng dẫn tham gia sự kiện UpRace 2022
Bước 1: Tải ứng dụng UpRace
IOS: https://bit.ly/UpRaceAppIOS
ANDROID: https://bit.ly/AndroidUpRaceApp
Bước 2: Đăng nhập hoặc Đăng ký (nếu chưa có tài khoản)
Bước 3: Tham gia sự kiện UpRace 2022 tại mục "Sắp diễn ra"
----------------------------------
Lưu ý: Trong một vài ngày tới, BTC UpRace sẽ bật mí thêm nhiều điều thú vị về sự kiện năm nay. Bấm theo dõi các kênh truyền thông chính thức về sự kiện UpRace 2022:
Website: https://uprace.org/uprace22
Facebook: https://www.facebook.com/uprace.org
Tiktok: https://www.tiktok.com/@uprace.org
#UpRace #UpRace2022 #MoveVietnam

[ENG VER]
UPRACE 2022 HAS MADE A COMEBACK!
UpRace 2022 is ready to continue accompanying you in the 5th year of contributing to the community.
Save important dates of UpRace 2022 to not miss out on the fun.
Press conference: October 25th
Event start date: October 28th
Running results (km) are doubled every Sunday during the event period.
The day when UpRace app has to be used to have the results doubled: November 11th
Event end date: November 20th
UpRace 2022 rules: https://faq.uprace.org/
How to join UpRace 2022 event?
Step 1: Download the UpRace app
IOS: https://bit.ly/UpRaceAppIOS
ANDROID: https://bit.ly/AndroidUpRaceApp
Step 2: Login or Register (if you have not had an account)
Step 3: Join UpRace 2022 event at "Start soon"
----------------------------------
Note: More interesting information about UpRace 2022 will gradually be disclosed. Follow our official communication channels to stay updated:
Website: https://uprace.org/uprace22
Facebook: https://www.facebook.com/uprace.org
Tiktok: https://www.tiktok.com/@uprace.org
#UpRace #UpRace2022 #MoveVietnam

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient