logotype

EducationUSA Sessions in May / Hội thảo du học tháng 5 tại TT EducationUSA Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ

Khoa CNPM kính gửi thông tin về các sự kiện do EducationUSA, Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức trong tháng 5 cho các bạn sinh viên có quan tâm được biết và đăng ký tham dự.

Thông tin chi tiết

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient