logotype

Thông báo triệu tập sinh viên tham gia Hội nghị sinh viên khoa CNPM năm 2019

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo triệu tập toàn thể sinh viên của khoa về việc  tổ chức Hội nghị Sinh viên cấp khoa, theo kế hoạch số 08/KH-ĐHCNTT ngày 05/04/2019 của Trường ĐH CNTT v/v tổ chức Hội nghị sinh viên năm học 2018-2019.

Thời gian: 8:00- 11:00, ngày 07/05/2019

Địa điểm: Giảng đường 1

Thành phần tham dự Hội nghị bao gồm: Đại diện Ban giám hiệu, Lãnh đạo khoa, Phòng CTSV, tất cả Cố vấn học tập, Bí thư Đoàn khoa và sinh viên khoa CNPM.

Thành phần sinh viên bắt buộc phải tham dự bao gồm Lớp trưởng, Ban chấp hành Chi Đoàn – Chi Hội, Ban chấp hành Đoàn khoa, Liên chi Hội).

Hội nghị SV-100 1

Lưu ý: Lớp trưởng và Bí thư chi Đoàn, Chi Hội trưởng tất cả các lớp từ khóa 2015 – 2018 hỗ trợ công tác truyền thông rộng rãi thông tin, đảm bảo tối thiểu 30% sinh viên mỗi lớp tham dự, riêng đối với các lớp khóa 2017-2018 số lượng sinh viên các lớp tham dự đảm bảo 40% sinh viên tham gia. Sinh viên tham dự Hội nghị được xét cộng điểm rèn luyện theo quy định của Trường.

Trân trọng./.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient