logotype

Thông báo về việc khảo sát sinh viên về nhu cầu học song ngành

Thực hiện chủ trương của Đại học Quốc Gia về việc mở đào tạo song ngành, Phòng TT-PC-ĐBCL kính gửi Quý đơn vị thông báo khảo sát SV về nhu cầu học song ngành.

Thông tin chi tiết xem tại đây

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient