logotype

Thông báo quyết định giao đề tài và nộp báo cáo giữa kỳ Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo quyết định giao đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021:

1. Lớp chính qui đại trà: https://drive.google.com/file/d/1uKHIw_aN4HbJLOYfHsoOxYKWoDKcPzPB/view?usp=sharing

2. Lớp chính qui chương trình chất lượng cao: https://drive.google.com/file/d/17ngpUDh6GL4VPZTFpzoD5-CYmsmSvCt7/view?usp=sharing

Sinh viên Chính qui đại trà và Chương trình Chất lượng cao đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 nộp báo cáo giữa kỳ theo mẫu trên mục Biểu mẫu tại văn phòng khoa (phòng E7.2, tầng 7, tòa nhà E) vào giờ hành chính ngày 05/05/2021.

Mẫu báo cáo giữa kỳ tham khảo

Sinh viên đang làm Khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2020 - 2021 nếu muốn đổi tên đề tài thì nộp đơn xin đổi tên đề tài KLTN (mẫu đơn trong mục Biểu mẫu) về văn phòng khoa (phòng E7.2, tòa nhà E) ngày 05/05/2021.

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài KLTN

Lưu ý: Sinh viên nào không nộp báo cáo giữa kỳ sẽ không được bảo vệ KLTN.

Lịch nộp báo cáo KLTN : 25/06/2021.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient