logotype

V/v thông tin các bước nhận giấy xác nhận sinh viên (trong tình hình dịch Covid-19)

Trong tình hình dịch Covid-19, sinh viên không thể đến trường nhận giấy xác nhận sinh viên và thời gian giãn cách xã hội nên P.CTSV chỉ làm việc online và không thể gửi GXN cho sinh viên có đầy đủ chữ ký và mộc theo yêu cầu của địa phương. 
 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên đa phần là sinh viên có nhu cầu cần Giấy xác nhận sinh viên để được miễn nghĩa vụ quân sự (tháng 8,9,10 là cao điểm gọi nghĩa vụ quân sự của các địa phương). Phòng CTSV đã ban hành thông báo các bước nhận giấy xác nhận sinh viên trong tình hình dịch Covid-19.
 
Điểm mới trong bước này là khi sinh viên đăng ký, Giấy xác nhận sẽ gửi qua email sinh viên và sinh viên sẽ gửi lại cho Ban chỉ huy quân sự (nếu sinh viên có nhu cầu phòng CTSV sẽ gửi giấy xác nhận bản PDF thông qua mail đến Ban chỉ huy quân sự tại đia phương các bạn). Ban chỉ huy quân sự (nếu cần) sẽ xác minh thông tin qua email, số điện thoại của lãnh đạo phòng Công tác Sinh viên. 
 
Thông báo đã được đăng trên các kênh thông tin:
1.https://www.uit.edu.vn/thong-bao-ve-viec-tra-giay-togxn-trong-thoi-gian-sv-khong-den-truong-do-dich-covid-19
2.https://forum.uit.edu.vn/node/551789
3.https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/cap-nhat-1382021-thong-bao-ve-viec-tra-giay-togxn-trong-thoi-gian-sv-khong-den-truong-do
4.https://tuoitre.uit.edu.vn/diem-tin/thong-bao-ve-viec-tra-giay-xac-nhan-sinh-vien-cua-phong-ctsv-trong-tinh-hinh-dich-covid-19.html
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient