logotype

V/v duyệt đề cương Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo về việc duyệt đề cương khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm học 2021 - 2022 như sau:

Đề cương KLTN nào đã đạt thì sinh viên liên hệ gấp giảng viên hướng dẫn thực hiện đề tài, còn đề cương nào chưa đạt thì điều chỉnh lại theo góp ý và nộp lại trước ngày 28/09/2021

DS duyệt đề cương KLTN đợt 1 nh 2021 - 2022 CQĐT

DS duyệt đề cương KLTN đợt 1 nh 2021 - 2022 CLC

Nộp đê cương KLTN đã điều chỉnh theo góp ý tại đây: Đề cương KLTN điều chỉnh

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient