logotype

Quyết Định Điều Chỉnh Tên Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 1 Năm 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo Quyết định đổi tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022 như sau:

 

Quyết định điều chỉnh tên đề tài KLTN đợt 1 năm học 2021 - 2022

 

 

 

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient