logotype

Thông báo Kế hoạch xét Tốt nghiệp đợt 4 năm 2021

 

Chào các bạn sinh viên

 

P.ĐTĐH Thông báo Kế hoạch xét TN đợt 04 năm 2021:

 

STT

Ngày

Công việc

1

24/11/2021 – 7/12/2021

Sinh viên đăng ký xét Tốt nghiệp tại https://forms.gle/6GdyprtCeXVhDtgF7

3

8/12/2021

P.ĐTĐH tổng hợp danh sách sinh viên xét Tốt nghiệp

4

13/12/2021-24/12/2021

Hội đồng xét tốt nghiệp, công bố danh sách công nhận tốt nghiệp.

6

29/12/2021

Ban hành QĐ công nhận Tốt nghiệp đợt 04 năm 2021

 

Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đăng ký xét TN và làm theo yêu cầu tại link: https://forms.gle/6GdyprtCeXVhDtgF7

 

Trường hợp sinh viên chưa đóng lệ phí xét TN vẫn đăng ký xét TN bình thường, đến lúc nhận bằng thì bổ sung biên lai lệ phí xét TN sau.

 

Trân trọng.

Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient