logotype

Danh Sách Phản Biện Khóa Luận Tốt Nghiệp Đợt 2 Năm Học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo danh sách phản biện khóa luận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2021  - 2022

1. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CLC

2. Danh sách phản biện đề tài KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 CQĐT

Đề nghị các bạn sinh viên trong danh sách liên hệ và gửi báo cáo gấp cho Giảng viên phản biện.
 
Thời hạn Giảng viên Phản biện nộp phiếu Nhận xét : 10 ngày.
 
Lịch bảo vệ KLTN đợt 2 năm học 2021 - 2022 dự kiến: 19/07/2022
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient