logotype

Lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

Khoa Công nghệ Phần mềm thông báo lịch báo cáo thực tập doanh nghiệp học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 như sau: 

1. Hội đồng 1 : 8h00 ngày 12/7/2022 tại phòng E4.2

2. Hội đồng 2: 8h00 ngày 12/7/2022 tại phòng E4.3

3. Hội đồng 2: 8h00 ngày 12/7/2022 tại phòng E4.3

Danh sách cụ thể như sau: 

Lớp SE501.M21.PMCL

Lớp SE501.M21

Đề nghị sinh viên có mặt đúng giờ và đầy đủ.

 

Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient