logotype

Kế hoạch tổ chức Lễ TN đợt 3 năm 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 3 năm 2022
 
Thời gian tổ chức: 8 giờ ngày 15/12/2022 (thứ 5), 
Địa điểm: Giảng đường 1
Lưu ý: 7 giờ 45 sinh viên tập trung tại Giảng đường 1 để nghe dặn dò.
 
Xem thông tin chi tiết tại đây: https://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/thong-bao-ke-hoach-chuc-le-tot-nghiep-dot-thang-12-nam-2022-cap-nhat-ngay-2510
Copyright 2023  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient