logotype

Tin tức mới nhất

Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 10 năm 2022 - (21/09/2022)
CODE CHALLENGE #5 TRUY TÌM "ĐÔI BẠN CÙNG CODE" ĐỂ TRAO NGAY 08 GIẢI THƯỞNG MỚI MẺ - (21/09/2022)
Webinar Ep. 03 - DATA IN INVESTMENT SERVICES - (16/09/2022)
Thư mời tham dự Athena Open Day - (09/09/2022)
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2022 - (05/09/2022)
[SHTP-IC] - Thông tin đăng ký tham gia Cuộc thi DigiTrans Edtech 2022 - (29/08/2022)
Danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 2&3 năm học 2021 - 2022 - (23/09/2022)
Thông Báo Danh Sách Đăng Ký Đề Tài Đồ Án 1 Và Đồ Án 2 Học Kỳ 1 Năm Học 2022 - 2023 - (09/09/2022)
ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 2 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 - (29/08/2022)
ĐĂNG KÍ ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN 1 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 - (29/08/2022)
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022 - 2023 - (26/08/2022)
Lịch Nộp Báo Cáo Thực Tập Doanh Nghiệp Học Kỳ hè Năm Học 2021 - 2022 - (18/08/2022)
JAVA/.NET Fresher Developers (Web/ Winform) - (22/09/2022)
Orient Software - JOB DESCRIPTION .NET Engineer Intern - (16/09/2022)
Orient Software - JOB DESCRIPTION Quality Control Intern - (16/09/2022)
KHỞI ĐẦU SỰ NGHIỆP VỮNG VÀNG CÙNG HÀNH TRÌNH 6 THÁNG TẠI GAMELOFT SÀI GÒN STUDIO - (16/09/2022)
MÙA 2 của FOSSIL TALENT PROGRAM 2022 CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU - (13/09/2022)
[KMS] Bản tin tuyển dụng Tháng 9 nhà KMS gọi tên .NET/JAVA Freshers - (29/08/2022)
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học đợt 2 năm 2022 - (05/09/2022)
Thông báo tham gia Giải thưởng Sinh viên NCKH Eureka lần 24 năm 2022 - (15/07/2022)
Thông báo danh sách kết quả xét duyệt đề tài NCKH-SV đợt 1 năm 2022 - (11/07/2022)
Thông báo xét kinh phí hỗ trợ và khen thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên đợt tháng 5 năm 2022 - (11/05/2022)
Thông báo về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên/ học viên cao học năm 2022 - (11/03/2022)
Thông báo đăng ký đề tài NCKH-SV đợt 2 năm 2021 - (11/11/2021)
Giới thiệu Khoa CNPM - (05/08/2012)
Copyright 2022  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient