logotype

Bộ môn MT Ảo & PT Game

BỘ MÔN MÔI TRƯỜNG ẢO VÀ PHÁT TRIỂN GAME

 

TS. Dương Minh Đức

Quyền trưởng khoa CNPM

Hướng nghiên cứu: Mô hình hóa và triển khai hệ thống/phần mềm: dự báo/khuyến nghị, an toàn bảo mật thông tin (digital watermarking, steganography, digital forensics, multimedia security)

Quan tâm tìm hiểu: Các công cụ và công nghệ hiện đại trong phát triển phần mềm, Các kỹ thuật máy học và trí tuệ nhận tạo  ứng dụng trong kinh doanh, tài chính, y tế, giáo dục,… 

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

T.DUNG DINH

ThS. Đinh Nguyễn Anh Dũng

Hướng nghiên cứu: Các kĩ thuật đồ họa nâng cao trong game 3D, các giải pháp server cho game trực tuyến

Quan tâm tìm hiểu: Quy trình và công nghệ sản xuất game

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A.DUNG TRAN

ThS. Trần Anh Dũng

Hướng nghiên cứu: Search Engine

Quan tâm tìm hiểu: Công nghệ .Net, Lập trình Game, Lập trình trên thiết bị di động

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

C.TRUC

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc

Hướng nghiên cứu: Quy trình, phương pháp phát triển phần mềm (Agile,Scrum, XP,..), bài toán tối ưu trong quản lý 

Quan tâm tìm hiểu: Công nghệ lập trình Web, Open Source liên quan đến hướng nghiên cứu quản lý dự án, CRM/ERP, CMS,..

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khang

ThS. Mai Trọng Khang

Hướng nghiên cứu: Computer Security

Quan tâm tìm hiểu: Machine Learning, Artificial Immune System, AI, Deep Learning

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Toàn

ThS. Nguyễn Tấn Toàn

Hướng nghiên cứu: Công nghệ tri thức, máy học, kiến trúc phần mềm, an ninh máy tính

Quan tâm tìm hiểu: Quy trình phát triển phần mềm, kiến trúc phần mềm

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hà

ThS. Hoàng Văn Hà

Hướng nghiên cứu: Machine Learning

Quan tâm tìm hiểu: Phát triển Web, lập trình trên mobile, AI

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

HuyHNK

ThS. Huỳnh Nguyễn Khắc Huy

Hướng nghiên cứu: Machine Learning, Information Extraction, Text Classification

Quan tâm tìm hiểu: Web developing, Open source, Security

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 TrinhHHTM

ThS. Huỳnh Hồ Thị Mộng Trinh

Hướng nghiên cứu: Các hệ thống thông minh, Big data

Quan tâm tìm hiểu: Quy trình, công nghệ phát triển game, phần mềm

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

KS. Quan Chí Khánh An

Hướng nghiên cứu: Computer Vision, Deep Learning

Quan tâm tìm hiểu: .NET, Mobile, Web developing

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient