logotype

Thong bao tuyen Ky su phan mem-cty Fujinet T02-2014

Hiện nay, công ty Fujinet đang có nhu cầu tuyển Kỹ sư phần mềm. Chi tiết như sau :

Tuyển dụng Kỹ sư Phần mềm T02-2014

 

Gameloft tuyển gấp 10 C++ Developer

Gameloft tuyển gấp 10 C++ Developer cho dự án sau tết. Để biết thêm thông tin các bạn tham khảo slide sau: SlideGameloft

Untitled

Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Thiết kế Renesas, ngày 05/01/2013

Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces:

-         Recruited position: 35 Hardware Design Engineers and 10 Software Design Engineers

-         Target candidates: University graduates in 2013 or up to March 2014 in related major including Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Physics, or Maths – Computer Science

-         Application Channel: http://vietnam.renesas.com or  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-         Schedule :

ü  Expected paper test: Sunday, January 5, 2014 in Ho Chi Minh City

ü  Deadline for registration: January 2, 2014

ü  Interview schedule: January 2014

ü  Expected working date: March 3, 2014

 

Renesas Poster

Registration

Thong bao tuyen Ky su phan mem-cty Fujinet T01-2014

Hiện nay, công ty Fujinet đang có nhu cầu tuyển Kỹ sư phần mềm. Cụ thể như sau :

Tuyển kỹ sư phần mềm

Thông tin thi tuyển dụng của Công ty Renesas (Tháng 12/2013 và Tháng 01/2014)

- Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư
- Ngày thi: đợt 1 vào Thứ Bảy ngày 14/12/2013 và đợt 2 vào ngày 05/01/2014.

(Thời gian đi làm có thể là sau khi các bạn bảo vệ tốt nghiệp xong)

Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces:

Recruited position: 35 Hardware Design Engineers and 10 Software Design Engineers

Target candidates: University graduates in 2013 or up to March 2014 in related major including Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Engineering, Computer Science, Information Technology, Physics, or Maths – Computer Science

Application Channel: http://vietnam.renesas.com or jobs@rvc.renesas.com
Schedule :

Expected paper test: Saturday, December 14, 2013 at Ho Chi Minh City

Deadline for registration: December 12, 2013

Interview schedule: December 2013 & January 2014

Expected working date
: March 3, 2014.

Poster-HCMC-Renesas

Registration form-Renesas

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient