logotype

Cuộc thi sáng tạo ứng dụng trên nền tảng Smart TV của Samsung

Phòng thí nghiệm mLab đang tổ chức cuộc thi sáng tạo ứng dụng trên nền tảng Smart TV của Samsung 
http://tvapp.mlab.vn/ và đang kêu gọi nhiều lập trình viên tham gia (xem công văn đính kèm) 

Về mặt kỹ thuật, Smart TV thực chất là cái Ubuntu Linux, chạy web kit browser, việc lập trình trên nó 

sử dụng HTML5, Javascripts, CSS.
 
Mời các bạn sinh viên tham gia với những giải thưởng hấp dẫn. 
 
 

Thong bao tuyen Ky su phan mem-cty Fujinet T07/2013

Hiện nay, công ty Fujinet đang có nhu cầu tuyển Kỹ sư phần mềm. Thông tin cụ thể như sau :

Tuyển dụng Kỹ sư Phần mềm T07-2013

Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH Thiết kế Renesas, ngày 16/ 6/ 2013

Renesas Design Vietnam Co., Ltd. announces:

           + Recruitment: 20 Hardware Design Engineers & 10 Software Design Engineers

           + Target candidates: Engineers/ University students graduating in 2012 or up to September 2013 with major in: Electronics, Telecoms, Automation, Mechatronics, Computer Science, Computer Engineering, Information Technology, Physics, & Maths – Informatics

           + Expected written test: 08h00, Sunday, June 16, 2013 in Ho Chi Minh City

           + Register for written test at:

                       ü Website: http://vietnam.renesas.com; or

                       ü E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; or

           + Deadline for registration: By June , 2013

           + Interview schedule: June & July 2013

           + First working date: September 03, 2013

Poster

Registration form

Đăng ký tham dự buổi giới thiệu các chương trình Thạc sĩ của Trung tâm Xuất sắc John von Neumann

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN sẽ tổ chức buổi giới thiệu các chương trình Thạc sĩ của Trung tâm Xuất sắc John von Neumann  với học viên cao học và các bạn sinh viên.

Thông tin như sau:

Nội dung: Giới thiệu chương trình Thạc sĩ.

Thời gian: 9g30 - 11g30 (Thứ Ba), ngày 04/6/2013

Địa điểm: Phòng C102 (Tòa nhà A), Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đối tượng tham gia: sinh viên năm 3, 4 và học viên Cao học của Trường ĐHCNTT

Danh sách diễn giả: xin xem file đính kèm.

Thông tin đăng ký bao gồm:

- Họ và tên

- Mã số sinh viên

- Khoa

- Số điện thoại

Thông tin đăng ký xin gửi về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc li This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  đến 16g00 ngày 02/6/2013.

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN

JVN Info session at UIT

Thông báo tham dự buổi giới thiệu cơ hội làm việc tại công ty Nippon Computer Co., LTD. - Nhật Bản

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN sẽ tổ chức buổi giao lưu giữa Công ty Nippon Computer Co., LTD với các bạn sinh viên về Cơ hội làm việc tại Công ty Nippon Computer Co., LTD. 

Thông tin như sau:

Nội dung: Cơ hội làm việc với Công ty Nippon Computer Co., LTD.

Thời gian: 9g00 - 11g30 (Thứ Năm), ngày 23/5/2013

Địa điểm: Phòng CTTT A 106, Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đối tượng tham gia: sinh viên năm 3 và 4 của Trường ĐHCNTT

Phòng ĐTSĐH-KHCN&QHĐN kính đề nghị Quý Đơn vị phổ biến thông tin trên đến các bạn sinh viên có quan tâm đăng ký tham dự.  Thông tin đăng ký bao gồm:

- Họ và tên

- Mã số sinh viên

- Khoa

- Số điện thoại

Thông tin đăng ký xin gửi về địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  hoặc  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  đến 12g00 ngày 22/5/2013.

Hoặc đăng ký trực tuyến thông qua liên kết sau: http://goo.gl/MlxBG

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient