logotype

Tuyển dụng - Công ty NUS

Công ty NUS hiện tại đang tuyển thực tập sinh 3 vị trí dưới đây:

1. RoR developer internship: 1 (Mô tả công việc)

2. Nodejs developer internship: 1 (Mô tả công việc)

3. PHP developer internship: 1 (Mô tả công việc)

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient