logotype

TMA Industry - Tuyển Thực tập sinh tháng 5/2021

Thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 33 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 5/2021), sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  trước ngày 29/4/2021, hồ sơ bao gồm:

-          CV tiếng Anh

-          Bảng điểm mới nhất

 

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient