logotype

Chương trình MoMo Talents Program 2021

 Thông tin về MoMo Talents 2021: MoMo Talents 2021 là chương trình dành cho các bạn sinh viên năm cuối/ mới tốt nghiệp quan tâm đến vị trí Product Owner tại MoMo. 

Chương trình chính thức mở đăng ký từ ngày 01/5 – 23/5. Sau đó là các vòng test tiếp theo từ phía MoMo (chi tiết xem ở bài viết: https://momo.vn/tin-tuc/tin-tuc-su-kien/momo-talents-2021-chuong-trinh-tuyen-dung-cho-ban-tre-yeu-thich-linh-vuc-phat-trien-san-pham-1728

Thông tin chi tiết xem tại đây

Copyright 2021  The Faculty of Software Engineering  - Powered by Innorient